Zaštita privatnosti
Download WORD dokument

Zaštita privatnosti
• Za pregledavanje naših Internet stranica nije potrebno otkrivanje nikakvih osobnih podataka.
• Svi podaci koje unesete na našim stranicama koristiti će se samo u svrhu koja je prethodno navedena.
• Uneseni podaci neće biti prosljeđeni drugoj stranci.
Izjava o tajnosti i povjerljivosti podataka

1. Uvodne odredbe
Pristupanjem i/ili uporabom Internetskih stranica C.O.M. 2000-a, Korisnik potvrđujete da je pročitao, razumio te da je suglasan s Uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe COM2000 Internetskih stranica. Ukoliko Korisnik s istim nije suglasan, dužan se suzdržati od korištenja istih, napustiti ih te ne pristupati i/ili koristiti Internetske stranice C.O.M. 2000-a.

C.O.M.2000 d.o.o. obvezuje se na zaštitu Vaših osobnih podataka temeljem EU Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). C.O.M. 2000 d.o.o. prepoznaje važnost zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka za korisnike naših usluga i svih osoba koje s nama dođu u kontakt, stoga je naš cilj ponuditi zaštitu za sve naše operacije te implementirati dosljedne pravilnike i procedure.
Ova izjava o zaštiti privatnosti informira vas o našim praksama zaštite i mogućnostima odabira načina prikupljanja i korištenja podataka o vama, uključujući i podatke prikupljene iz vaših internetskih aktivnosti.
Ova se izjava o zaštiti privatnosti odnosi na sve web stranice C.O.M. 2000 d.o.o., domene, usluge, aplikacije i proizvode te na sve naše zaposlene.
Molimo Vas da Politiku privatnosti ‐ Politiku zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu Politika privatnosti) povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene koje će biti prikazane na stranici.

Svrha prikupljanja osobnih podataka
Osobne podatke prikupljamo prije svega radi osiguravanja pružanja tražene usluge i što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit.
Podaci pokriveni sustavom Politike privatnosti: Ime i Prezime, Adresa sjedišta, E‐mail, Broj telefona i/ili faksa, Osobni identifikacijski broj (OIB) Ostali podaci koje razmijenite s nama, a želite da ostanu tajni.

Vrijeme trajanja Politike privatnosti
U trenutku dostavljanja Vaših podataka, Vi pristajete na kontakt s nama te nam time dajete za pravo obrađivati Vaše osobne podatke sukladno naznačenoj svrsi. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna.

Sadržaj Politike privatnosti
Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, EC 2019/679.
Prikupljene podatke ćemo čuvati na primjeren način i osigurati njihovu povjerljivost.
Prikupljene podatke nećemo prosljeđivati trećim osobama bez vašeg izričitog dopuštenja. Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtijevamo od vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na svoje stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama. C.O.M. 2000 d.o.o. vam neće slati neželjenu poštu.
C.O.M. 2000 d.o.o. ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije.
Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo osobne podatke koje prikupimo nikome izvan C.O.M. 2000 d.o.o. bez Vaše dozvole.

Tajnost podataka
Prilikom posjeta ovim stranicama Vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti drugim stranama.

Kontrola
Osoba ima pravo uvida u zbirku osobnih podataka, zahtijevati pristup svojim osobnim podacima i mijenjati ih, pravo na popravak, zaborav, ograničenje obrade, prigovor i prijenos podataka te u svakom trenutku smije otkazati odobrenje za uporabu osobnih podataka, zahtijevati promjenu podataka ili brisanje iz baze podataka.
To možete učiniti tako da pošaljete zahtjev našem službeniku za zaštitu podataka, pisanim putem ili osobno, dolaskom na našu adresu.

Sigurnost podataka
Radi sigurnosti podataka na našim poslužiteljima globalne mreže te kako bismo osigurali pristupačnost usluge svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Klauzula o korištenju osobnih podataka
Prikupljeni osobni podaci se koriste isključivo uz privolu ispitanika, a u svrhu rješavanja upita u asortiman C.O.M. 2000 d.o.o. te se ne prikupljaju u većem opsegu nego što je potrebno.
Podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno da bi se ostvarila svrha za koju su prikupljeni odnosno sukladno zakonskim obvezama društva C.O.M. 2000 d.o.o.
Prikupljeni podaci se pohranjuju i obrađuju na području Europske unije gdje je uređena i zajamčena zaštita osobnih podataka i osigurana adekvatna razina zaštite.
Prikupljeni podaci se prilikom obrade mogu podijeliti s povezanim i poslovno povezanim osobama C.O.M. 2000 d.o.o. pri čemu se vodi računa da povezane i poslovno povezane osobe također osiguravaju adekvatnu zaštitu osobnih podataka.
Prilikom obrade podataka, C.O.M. 2000 d.o.o. poštuje sve relevantne propise u odnosu na zaštitu osobnih podataka.
Obveza čuvanja podataka prestaje ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti, ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, u slučajevima određenima Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te ako su ti podaci potrebni poreznom ili drugom nadzornom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti.

Statistika poslužitelja
Naši poslužitelji globalne mreže koriste statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih internetskih poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam svoje stranice prilagoditi kako bi bile što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine internetske preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica).

Upotreba kolačića (Cookies)
Kako bismo olakšali pregledavanje naših internetskih stranica, naši poslužitelji globalne mreže mogu koristiti kolačiće. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na Vaše računalo.
Kolačići koje naš internetski poslužitelj postavlja brišu se automatski s Vašeg računala na kraju sesije, odnosno onog trenutka kada napustite naše stranice.
Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako postavljen.

Poruka elektroničkom poštom
Kada nam šaljete elektroničku poštu (e‐poštu) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, bilo putem e‐pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

Poveznice
Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da sva preusmjeravanja s naših internetskih stranica upućuju na internetske stranice koje ne sadrže ilegalan i/ili štetan sadržaj. Međutim, stranice i adrese na mreži brzo se mijenjaju i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjerimo. Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s našom Politikom privatnosti, ili u vezi sa svojim iskustvima s ovom internetskom adresom, molimo vas da nam se javite.

Promjene i prestanak uvjeta korištenja
C.O.M. 2000 d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove internetske lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni.

Kontaktirajte nas
Ukoliko imate pitanja vezana uz privatnost, molimo kontaktirajte službenika za zaštitu podataka C.O.M. 2000 d.o.o.: Tel. 01/4684-290, e-mail: gdpr@com2000.hr

C.O.M. 2000 d.o.o. Srebrnjak 101A, Zagreb