Rješavanje sporova

Platforma Europske komisije za rješavanje sporova preko interneta 
omogućava rješavanje sporova vezanih uz kupnju, kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu.

Pristup platformi:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/